Personvernerklæring

Som enhver god og lojal venn lover vi å holde dine personlige data trygge og sikre. Slik samler vi det, hvorfor vi trenger det og hvordan vi bruker det.

1. Personvernerklæring og behandlingsansvarlig

Personvernerklæringen informerer om hvordan Joh. Jørg. Backe as samler inn og bruker personopplysninger.

Denne personvernerklæringen ble publisert: 12.04.2021

Denne erklæringen gjelder for Joh. Jørg. Backe as, Org.nr: 910 380 133. Hovedkontorets registrerte adresse er Akersgaten 45, 0158 Oslo.

2. Hva er personopplysninger

Personopplysninger er alt som beskriver deg eller som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan omfatte kontaktopplysninger (Navn, telefonnummer osv), identifikasjonsnummer (IP-adresse, kundenummer, cookie-id osv.) og opplysninger om handlinger eller atferd (produkter du har kjøpt, sider du har besøkt, eposter du har mottatt osv).

3. Hvorfor vi samler inn personopplysninger, og formålet med det

Statistikk for forbedring av nettsider og markedskommunikasjon

Vi samler og analyserer data om hvordan du og andre brukere benytter nettstedet. Formålet med dette er å få vite hvordan nettsidene benyttes, slik at vi kan forbedre vårt innhold og våre produkter/tjenester basert på denne innsikten.

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (avledet fra IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt id-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. (les mer om cookies)

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Vi har stor verdi av å samle og analysere dette datamaterialet, og vurderer at det ikke utgjør noen stor belastning for ditt personvern så lenge informasjonen ikke knyttes til andre informasjonskilder og kontaktopplysninger.

Slik behandler vi personopplysninger: Vi benytter Google Analytics til å samle disse dataene fra din nettleser. Dataene lagres på Google sine servere, men eies av oss. De knyttes ikke til andre verktøy eller kilder med mindre du har gitt samtykke (se andre formål). For å minimere konsekvensene for personvernet lagres ip-adressen kun i anonymisert form (les om ip-anonymisering), og vi setter utløpstiden for cookien som identifiserer deg til maksimalt 7 dager. Når cookien har utløpt vil dataene ikke lenger ha noen kobling til deg som person. I tillegg vil alle individuelle data slettes automatisk av Google Analytics etter 14 måneder.

Sporing av konverteringer for annonsering

Vi måler resultatene fra vår markedsføring ved å rapportere hvor mange henvendelser, påmeldinger, salg etc. som kommer fra en markedskampanje. Formålet er å kunne optimalisere og effektivisere vår markedsføring.

Hvilke data: At du har gjennomført en konkret handling på vårt nettsted, og fra hvilken kilde du kom inn til vårt nettsted. Knyttes også til alle andre data som samles til statistikk (se over).

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse. Databehandlingen setter oss i stand til å bruke våre ressurser mest mulig effektiv, og spare både krefter og penger på tiltak som ikke skaper resultater. I de tilfeller hvor datainnsamlingen ikke er mulig å gjennomføre uten at data kobles til annen informasjon hos tredjepart baserer vi oss på ditt aktive samtykke.

Slik behandler vi personopplysninger: Databehandlingen følger de samme prinsippene som for generelle statistikkformål. Med grunnlag i legitim interesse samler og behandler vi data i Google Analytics, samt at vi sender data til Google Ads med bruk av såkalt Consent Mode (data sendes uten cookie-informasjon). Har du gitt samtykke til “markedsføring” sender vi data til Google Ads på vanlig måte, samt til Facebook, Bing og eventuelle andre annonseleverandører (mer om annonsering under).

Målretting av annonser

Vi samler data om din atferd på våre nettsider og deler disse med ulike annonseleverandører, med det formål å oppnå mer presis målretting av annonser.

Hvilke data: Data om atferd (hvilke sider du besøker, hva du klikker på osv), data om din enhet (type datamaskin/mobiltelefon, operativsystem, nettleser osv.), data om ditt nettverk og posisjon (avledet fra IP-adresse). Alle data knyttes til et anonymt id-nummer som lagres i en cookie i din nettleser. Dette id-nummeret er en felles identifikator for deg på tvers av alle nettsteder du besøker, som utveksler data med de samme annonseleverandørene (les mer om cookies)

Behandlingsgrunnlag:  Samtykke, som du gir ved å akseptere “markedsføring” som formål (eller “alle”) når du besøker våre nettsider. Du kan endre ditt samtykke på vår cookie-side.

Slik behandler vi personopplysninger: Data samles fra din nettleser når du besøker våre sider, og sendes til lagring og bearbeiding hos annonseleverandøren. Vi benytter flere ulike leverandører, inkludert Google Ads, Google Marketing Platform, Facebook, Microsoft Bing, LinkedIn. I neste omgang blir du plassert i ulike “målgrupper” hos disse leverandørene, som gir mulighet til at vi kan kjøpe annonsering av dem som du får se når du besøker andre nettsteder i deres nettverk. Derfor vil du ofte se annonser fra oss på mange ulike steder etter at du har besøkt våre sider. Data om deg inngår også i din generelle profil hos leverandøren, og brukes til å beskrive dine interesser og anslå andre karakteristika ved deg. Hvis du har oppgitt kontaktopplysninger eller annen personlig informasjon til leverandøren (f.eks. Facebook), så knyttes dataene også opp mot dette. Dette gir grunnlag for at andre annonsører enn oss som benytter samme annonsenettverk kan kjøpe annonser med mer presis målretting. Konsekvensen for deg er at de annonsene du får se blir mer tilpasset deg og din situasjon. For å unngå at data om din atferd på våre sider benyttes på denne måten kan du unngå å samtykke til bruk av cookies til “markedsføring”. For å unngå generelt at annonseleverandører samler slike data og benytter dette til å lage en profil på deg kan du enten slette/avvise alle cookies i din nettleser, eller redigere dine innstillinger hos leverandøren. Her er linker til hvordan du kan gjøre dette hos Google og Facebook

Utsendelse av nyhetsbrev

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev tar vi vare på dine kontaktopplysninger slik at vi kan sende deg epost. For å kunne optimalisere og effektivisere vår bruk av denne kommunikasjonskanalen samler vi også opplysninger om hvilke eposter som blir åpnet og hvilke lenker som blir klikket på.

Hvilke data: Vi samler opplysninger som navn, epostadresse, bedriftsnavn, samt historikk  over nyhetsbrev du har åpnet og lenker du har klikket på.

Behandlingsgrunnlag: Aktivt samtykke gitt ved påmelding.

Slik behandler vi personopplysninger: Når du fyller ut skjema på våre nettsider, lagres dine opplysninger i Mailchimp, som er verktøyet vi bruker til å sende ut epostkommunikasjon.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Det gjør du ved å klikke på “endre innstillinger” i bunnen av en epost du har mottatt fra oss.

Oppfølging av salg i butikk

Når du handler hos oss samler vi inn opplysninger om deg og hva du har kjøpt.

Hvilke data: kontaktopplysninger som epostadresse, telefon, navn, postadresse, samt varer som er kjøpt, betalingsmetode osv.

Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å oppfylle avtale, og nødvendig for å oppfylle rettslig plikt (regnskap)

Slik behandler vi personopplysninger: Blir oppbevart så lenge loven pålegger.

Oppfølging av kunder, samarbeidspartnere

For å gi god oppfølging og oppfylle avtalevilkår samler vi og lagrer personopplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere.

Hvilke data: kontaktopplysninger som epostadresse, telefon, navn

Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for å oppfylle avtale

Slik behandler vi personopplysninger: Blir slettet ved opphør av avtale.

Jobbsøknader

I forbindelse med rekrutteringsprosesser samler og tar vi vare på opplysninger om søkere.

Hvilke data: Kontaktinformasjon til søkere som navn, epostadresse og telefonnummer, samt dokumenter søker selv deler med oss, som CV, referanser, søknadsbrev.

Behandlingsgrunnlag: Legitim interesse

Slik behandler vi personopplysninger: Blir slettet etter 12 mnd.

Betaling med Klarna

For å kunne tilby deg Klarnas betalingsløsninger, kan vi komme til å overføre dine personopplysninger i kassen i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna, for at Klarna skal kunne vurdere hvorvidt du kvalifiserer for deres betalingsløsninger og for å skreddersy disse betalingsløsningene til deg. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

Hva er dine rettigheter?
Hvis databeskyttelsesforskriften gjelder for deg fordi du er i EU eller i EØS, har du rettigheter i henhold til databeskyttelseslovgivningen i forhold til dine personopplysninger. For å få oversikt over hvordan vi håndterer din personlige informasjon, informerer vi deg herved om dine rettigheter.

Retten til å bli informert:
Det er en forpliktelse for oss å informere deg om hvordan vi bruker dine personlige data (hvis du leser dette, det er det vi prøver å gjøre i denne personvernpolitikken).

Rett til tilgang:
Du har til enhver tid rett til å få tilgang til all informasjon vi har om deg, hva formålet med registreringen er og hvor vi har fått informasjonen.

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene vi har på deg. Hvis du vil ha en kopi av dine personopplysninger, må du bare sende oss en skriftlig forespørsel til post@backeigrensen.no. Du vil da bli bedt om å dokumentere at du er som du hevder å være av databeskyttelseshensyn.

Rett til rettelse:
Du har rett til å få feil informasjon om deg korrigert. Hvis du finner at Joh. Jørg. Backe as har feil informasjon om deg, er du alltid velkommen til å skrive oss en epost slik at vi kan rette opp informasjonen.

Rett til sletting:
Du har rett til å få all eller noen av dine personlige opplysninger slettet av oss, hvis det ikke er i konflikt med en annen norsk eller EU-lov som krever at vi lagrer slike data.

Rett til å begrense behandlingen:
Du har rett til å be oss om å begrense håndteringen av dine personopplysninger.

Rett til å protestere:
Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, med hensyn til direkte markedsføring og profilering.

Rett til å tilbakekalle:
Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, vennligst kontakt oss på post@backeigrensen.no.

Rett til å klage:
Du har rett til å klage til Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo

Har du spørsmål om vår personvernpolicy eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, vennligst kontakt oss på post@backeigrensen.no. Takk skal du ha!